MEJÄ

MEJÄ on lyhenne metsästyskoirien jäljestämiskokeesta. Sen tarkoituksena on testata koiran kykyä jäljestää haavoittunutta riistaeläintä. Koejäljellä pyritään keinotekoisesti mallintamaan esimerkiksi haavoittuneen hirvieläimen kulkua. Laji sinänsä on erittäin yksinkertainen: koiralle osoitetaan alussa tehtävä ja lopussa tehtävä päättyy kaatoon. Koemuoto tarjoaa ohjaajallekin runsaasti ulkoilua monesti hyvin haastavissa maastoissa, mutta ennen kaikkea se tarjoaa koiralle luontaista mielekästä tekemistä.

Kokeessa on kaksi luokkaa, avoin luokka ja voittajaluokka. AVO-luokkaan voivat osallistua kaikenrotuiset koirat täytettyään 9 kuukautta ja ollessaan Kennelliiton rekisteröimiä.

Molemmissa luokissa jäljestämisaika on 45 minuuttia. Ennen varsinaiselle jäljelle pääsyä testataan joka kokeessa koirien paukkuarkuus yleensä haulikolla ampuen. Noutajat yleensä läpäisevät tämän ongelmitta, mutta mikäli tuomari havaitsee koirassa paukkuarkuutta, se suljetaan silloin kokeesta.

AVO-luokkaan ei tarvita näyttelytulosta. Luokassa jäljen pituus on 900-1000 metriä sisältäen kaksi 90 asteen kulmaa, joilla on makaus. Myös jäljen alussa sijaitsee lähtömakaus. Makauksella on lisätty verta jäljenvetosieneen ja sitä on pirskoteltu myös maahan. Jälki päättyy kaatoon, jona kokeissa käytetään hirvieläimen sorkkaa (peura, kauris, hirvi).

VOI-luokkaan vaaditaan vähintään virallisessa näyttelyssä saavutettu laatuarvostelu tyydyttävä (T) ja sen lisäksi AVO-luokasta kaksi laatuarvostelun ensimmäistä palkintoa. Valionarvoon pätevät saman säännöt kuin lähes kaikkiin muihinkin lajeihin, eli näyttelystä vähintään 15 kuukauden iässä saavutettu laatuarvostelu hyvä (H) sekä kolme VOI1-tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta.

VOI-luokassa jälki onkin jo 1200-1400 metriä pitkä sisältäen viisi makuuta, joista yksi on jäljen alussa ja loput suorien osuuksien varrella. Jäljessä on kaksi 90 asteen kulmaa ja lisäksi yksi kulma, jolla on veretön katkos. Jälki päättyy AVO-luokan tapaan kaatoon.


Lähde: www.snj.fi