Yhdistyksen treenipelto

Tärkeä tiedote treenipellon käytöstä!

Karttaan merkityllä ”koirien ulkoilutus” alueella on tälläkin hetkellä hirviä, metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja ja niiden vasoja. Vaikka koirat ovat varmasti tottelevaisia, pakoon ryntäävä riistaeläin aiheuttaa varsin todennäköisesti koiralle kiusauksen rynnätä sen perään. Pienikin pakoreaktio saattaa aiheuttaa vasalle sen välittömän menehtymisen.

Jatkossa toimimme niin, että koirien ulkoilutusalueella pidämme koirat kytkettyinä. Pellolla treenataan normaaliin tapaan. 

Saimme asiasta muistutuksen metsästysseuralta, joten ollaan tarkkoja asian suhteen, jotta jatkossakin saamme treenata pellolla.

 

 

Treenialueet on tarkoitettu Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistyksen jäsenten käyttöön. Jäsenen mukana voi pellolle tulla vierailijoita, tällöin jäsen on vastuussa, että vieraat noudattavat treenipellon sääntöjä. Suuremmille joukoille, toistuvista tai muiden yhdistysten järjestämistä koulutuksista on tehtävä varaus treenipellon varauslomakkeella. 

Paikka on Tuuliharjan kohdalla moottoritien toisella puolella: Mustajärventie 617, (Luhtikylä) Orimattila.


YLEISET OHJEET:
Autot vain ja ainoastaan parkkiin karttaan merkitylle P-Alueelle. Mustajärventien tie-osakaskunnalta tullut pyyntö, ettei autoja jätetä Mustajärventielle. Älä päästä koiraasi juoksemaan Mustajärventielle, siinä on jonkin verran autoliikennettä.
Koirien ulkoilutus ainoastaan karttaan merkityllä alueella ennen pelloille menoa, koskee molempia peltoja. Koirien tulee olla myös ulkoiluttamista varten osoitetulla alueella välittömästi kytkettävissä ja omistajansa hallittavissa. Toisin sanoen niitä ei saa päästää juoksemaan alueella vapaasti. Alueen ja moottoritien välisessä aidassa on aukkoja.
Roskia ei saa jättää pellolle, ei myöskään koirien jätöksiä.
Jokainen treenipelloilla harjoitteleva edustaa yhdistystämme. Noudattamalla yhteisesti laadittuja sääntöjä annamme yhdistyksestämme ja noutajakoiraharrastuksesta myönteisen kuvan myös muille. Antoisia treenejä!


PELTOKOHTAISET LISÄOHJEET/ PELTO 1
Pellon vieressä sijaitsee kesämökki, joten treenaaminen ei saa häiritä mökkiläisten kotirauhaa. Tällä pellolla ei saa ampua! Harjoittelun tulee tapahtua ainoastaan karttaan merkityn alueen sisällä.


PELTOKOHTAISET LISÄOHJEET/ PELTO 2
Harjoittelun tulee tapahtua ainoastaan karttaan merkityn alueen sisällä. Pellolle on rakennettu aita hyppyjen treenaamista varten. Siellä voi ampua startterilla ja launcherilla.


KUUSIKKO PELTO 1 JA PELTO 2 VÄLISSÄ/ LISÄOHJEET
Kuusikko on hyvä paikka harjoitella esim. hakua tai jälkeä. Kuusikko alueella ei saa ampua!