Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Vuosi 2020 on vuonna 1978 perustetun Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry:n 42. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä Päijät-Hämeen alueella. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä koirakokeita ja kilpailuja.

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan, kutsumana. Hallituksen tehtävistä määrätään yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja toimikuntien puheenjohtajat. Tarvittavista toimikunnista päättää ja niiden puheenjohtajat valitsee yhdistyksen syyskokous.

Jäsenistö

Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat vuosi- ja perhejäsenet. Nykyinen jäsenmäärä on noin 200-250 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia noutajakoiraharrastajia ja kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää nykyisestä. Uusia jäseniä pyritään saamaan mukaan aktiivisella koulutus- ja koetoiminnalla. 

Kokoukset

Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne pyritään säilyttämään vakaana. Talousarviossa on varauduttu kustannusten maltilliseen nousuun. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista myös vuonna 2020. Yhdistys tukee mm. koetoimitsija- ja koulutusohjaaja-koulutukseen osallistuvia jäseniään.

Yhdistys tulee hakemaan Salpausselän Kennelpiiriltä avustusta piirinmestaruuskokeen (NOME-B) järjestämistä varten.

Tiedottaminen ja yhteistyö

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen internet-sivustolla (www.ph-nuuskut.net), kaikille avoimilla facebook-sivuilla ja suljetussa facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse. Tarvittaessa yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan myös jäsenjulkaisussa, joka toimitetaan jäsenille sähköisesti. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Lemmikkikellari Riemun ja Essential-koiranruokamerkin kanssa myös vuonna 2020.

Jäsenistön kouluttaminen

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi yhdistys puoltaa jäsentensä kouluttautumista koetoimitsijoiksi ja koulutusohjaajiksi myös vuonna 2020.

Riista

Riistaa on saatu hankittua riittävästi kokeiden järjestämiseksi ja riistaa on varattu jonkin verran myös jäsenille myytäväksi. Riistamyynnistä tiedotetaan jäsenille erikseen.

Toimikunnat

Nome-toimikunta

Yhdistys järjestää vuonna 2020 rodunomaisia kokeita seuraavasti:

6.-7.6.2020 taipumuskoe, Heinola

6.-7.6.2020 Nome-B, ALO, Heinola

21.7.2020 Nome-B, AVO, Heinola

22.7.2020 Nome-B, VOI, Heinola

8.8.2020 taipumuskoe, Hämeenkoski

9.8.2020 Nome-B, ALO, Hämeenkoski

Lisäksi kevään aikana päätetään syksylle sijoittuvan WT-kokeen järjestämisestä.

Yhdistyksen epävirallinen Noviisi ja Mestaruus -koe järjestetään maaliskuussa.

Lisäksi nome-toimikunta järjestää koulutusta rodunomaisiin lajeihin. Keväällä järjestettävät perustottelevaisuus- ja taipumuskoekurssit on suunnattu aloitteleville koirakoille ja nuorille koirille. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kursseja tai koulutuspäiviä myös edistyneemmille harrastajille.

Yhdistyksen treenipelto on jäsenistön käytettävissä edelleen.

Mejä-toimikunta

Mejä-toimikunta järjestää vuonna 2020 kaksi AVO- ja VOI-luokat sisältävää mejä-koetta (3.5. ja 16.8.). Kokeet järjestetään Hollolassa. Elokuun koe on samalla yhdistyksen mestaruuskoe. Lisäksi järjestetään mölli-mejäkoe.

Muu toiminta

Yhdistys järjestää keväällä/kesällä 2020 leikkimielisen, epävirallisen kolmiottelun alle 2-vuotiaille koirille.

Lisäksi yhdistys voi järjestää muuta toimintaa, kuten luentoja, kursseja tai koulutusta, virallisia tai epävirallisia kokeita tai näyttelyitä kysynnän ja jäsenistön aktiivisuuden mukaan.

Yhdistys pyrkii lisäämään ns. matalan kynnyksen tapahtumia uusille harrastajille.