NOME

NOME = Noutajien metsästyskokeet

Noutajat ovat metsästyskoiria. Noutajien metsästyskokeita (NOME) järjestetään noutajien metsästysominaisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Niitä kutsutaan myös rodunomaisiksi kokeiksi, sillä niissä noutajia käytetään niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Rodunomaisten kokeiden ja koulutuksen järjestämisen tavoite on jalostuksen edistäminen. 

Kokeilla pyritään saamaan tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalostusta varten.

Koemuotoja on useita. Ensimmäisenä suoritettava testi on taipumuskoe (NOU), jossa arvioidaan koiran luontaisten taipumusten riittävyyttä metsästykseen. Kokeessa tehdään helpohkoja metsästystä jäljitteleviä tehtäviä kylmällä riistalla. Taipumuskokeeseen saa osallistua 9kk täyttänyt koira ja taipumuskokeen läpäisy on edellytyksenä muotovalion arvon saamiseen sekä muihin NOME-kokeisiin osallistumiseen.

NOME-B-koe eli noutajien B-metsästyskoe järjestetään kolmessa luokassa (alokas, avoin ja voittaja). B-kokeessa käytetään kylmää riistaa tai avoimessa tai voittajaluokassa dummyt.

NOME-A-koe järjestetään oikean metsästyksen yhteydessä ja koirat noutavat koetilanteessa ammuttua riistaa. A-kokeessa on ainoastaan voittajaluokka.

NOWT eli noutajien working test suoritetaan viiden rastin kokeena ja noutoesineenä käytetään dummyja. WT-kokeessa kilpaillaan kolmessa luokassa (alokas, avoin ja voittaja). WT-kokeesta on myös A-koetta jäljittelevä koemuoto eli mock trial, jossa kilpaillaan avoimessa ja voittajaluokassa.

***

"Noutaja, jolla on hyvä hermorakenne, voimakas riistavietti ja joka on ohjaajansa hallinnassa, voi oikein koulutettuna menestyä näissä kaikissa koelajeissa. " (www.snj.fi).