TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Vuosi 2022 on vuonna 1978 perustetun Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry:n 44. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä Päijät-Hämeen alueella. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä koirakokeita ja kilpailuja.

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan, kutsumana. Hallituksen tehtävistä määrätään yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja sekä toimikuntien puheenjohtajat. Tarvittavista toimikunnista päättää ja niiden puheenjohtajat valitsee yhdistyksen syyskokous.

Jäsenistö

Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat vuosi- ja perhejäsenet. Nykyinen jäsenmäärä on noin 250 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia noutajakoiraharrastajia ja kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää nykyisestä. Uusia jäseniä pyritään saamaan mukaan aktiivisella koulutus- ja koetoiminnalla.

Kokoukset 

Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne pyritään säilyttämään vakaana. Talousarviossa on varauduttu kustannusten maltilliseen nousuun. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista (mm. koetoimitsija ja koulutusohjaaja) myös vuonna 2022.

Yhdistys tulee hakemaan Salpausselän Kennelpiiriltä avustusta piirinmestaruuskokeen (NOME-B) järjestämistä varten.

Tiedottaminen ja yhteistyö

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen internet-sivustolla https://phnuuskut.yhdistysavain.fi sekä kaikille avoimilla Facebook-sivuilla.

Tarvittaessa yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan myös jäsenjulkaisuissa, joka toimitetaan jäsenille sähköisesti.

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Lemmikkikellari Riemun kanssa myös vuonna 2022.

Jäsenistön kouluttaminen

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi yhdistys puoltaa jäsentensä kouluttautumista koetoimitsijoiksi ja koulutusohjaajiksi myös vuonna 2022.

Riista

Riistaa on saatu hankittua riittävästi kokeiden järjestämiseksi ja riistaa on varattu jonkin verran myös jäsenille myytäväksi. Riistamyynnistä tiedotetaan jäsenille erikseen.

Toimikunnat

NOME-toimikunta

Yhdistys järjestää vuonna 2022 rodunomaisia kokeita seuraavasti:

  • xx.xx.  Noviisi + mestaruus (epävirallinen)
  • 14.5.  Nome-B ALO-koe, Iitti
  • 12.6. NOU
  • xx.xx Nome-B AVO-koe
  • xx.xx Nome-B VOI-koe (piirinmestaruus)
  • xx.xx. NOWT

Lisäksi NOME-toimikunta järjestää koulutusta rodunomaisiin lajeihin. Keväällä järjestettävät taipparitottelevaisuus- ja taipumuskoekurssit on suunnattu aloitteleville koirakoille ja nuorille koirille. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään kursseja tai koulutuspäiviä myös edistyneemmille harrastajille.

Kesällä järjestetään ns. matalan kynnyksen treenejä yhdistyksen pellolla kesäkaudella keskiviikkoisin. Treeneissä on vaihtuvat teemat.

Yhdistyksen treenipelto on jäsenistön käytettävissä edelleen.

MEJÄ-toimikunta

MEJÄ-toimikunta järjestää vuonna 2022 seuraavat kokeet: 

  • 21.5. AVO- ja VOI-luokan koe, Kouvola
  • 29.5. AVO- ja VOI-luokan koe, Asikkala
  • 5.7. AVO- ja VOI-luokan koe, Asikkala
  • 14.8. AVO- ja VOI-luokan koe (yhdistyksen mestaruuskoe), Hollola

Lisäksi järjestetään aloittelijoille suunnattu MEJÄ-koulutuspäivä.

HARRASTE-toimikunta

Harraste-toimikunta järjestää 6.6.2022 Rally-tokokilpailun Lahdessa. Lisäksi järjestetään pentu- sekä perustottelevaisuuskurssit sekä muuta toimintaa kurssien ja treenien muodossa. Kevättalvella toimintaa järjestetään Renkomäen hallissa.

Yhdistyksen kenttävuoro Löytyn Koirankoulutuskentällä on edelleen jäsenistön käytössä. Kentällä pyritään herättämään henkiin perinne säännöllisistä kaikille jäsenille suunnatuista perustottelevaisuustreeneistä. 

Muu toiminta

Yhdistys järjestää keväällä nuorille koirille tarkoitetun leikkimielisen 3-ottelun.
Lisäksi yhdistys voi järjestää muuta toimintaa, kuten luentoja, kursseja tai koulutuksia, virallisia tai epävirallisia kokeita sekä näyttelyitä kysynnän ja jäsenistön aktiivisuuden mukaan.

Yhdistys pyrkii edelleen lisäämään ns. matalan kynnyksen tapahtumia uusille harrastajille.